חדשות

השימוש של פיברגלס מחוזק פלסטיק מד תיבות למשתמשים לפתור בעיותכדי לאפשר ללקוח להבין חשמל, הקלה, בימים האחרונים, הפרויקטים נע מכוח לספק החברה בהתאם בתיבת מטר, מופעל על ידי דחיפת הקצב. על שולחן תיבת המיקום המקורי טמפ, אחידה עבור שיה עברה, תיבת טבלה הישן של מאוחדת עבור אלטרנטיבה; בשיה Hou העברה של תיבת טבלה משותף אמין, לעשות בידוד ערבויות, להבטיח תושבים אבטחה נורמלי חשמל; כבל החשמל של התאמה סבירה, איכות צריכת חשמל משופר