חדשות

CANGO שנערך 2017 מפגש שנתי ב -14 בינואר 2018 במלון שרתוןKangge Meter Box קיימה את הכנס השנתי שלה במלון שרתון עם הנושא של "תמיד בצע את הלב שלך, Forge Ahead" ב -14 בינואר 2018. Huweu of Tengen Group, נשיא Ruichun אלקטריק מר Xiaobin חן, נשיא טיימו אלקטריק מר Xiaoquan ג'או וכל העובדים של קאנגה אלקטריק השתתפו בפגישה.

康格年会报道jpg_Page1.jpg


康格年会报道jpg_Page2.jpg


康格年会报道jpg_Page3.jpg

康格年会报道jpg_Page4.jpg

康格年会报道jpg_Page5.jpg


חדשות הקשורות