חדשות

מד תיבת לשמור עם אופטימיזציה כוחאופטימיזציה של מדיניות תזמון, גם דרך רפורמות בשוק, הסתמכות על מנגנון השוק לפיתוח אינטרנט ניידים, היווצרות של מחירי מכירה פומבית זוגי הבנתי; או אחרי הרשת והמפוזר, מפעילי הרשת כוח לבנות פלטפורמת מכירה פומבית; ניתן גם מערכת כוח משולב אנכית, ולמצות את מדיניות תזמון. או, להתאים את המנגנון מוקד כוח, טופס מנגנון מחיר מדויק הוא תנאי מוקדם, בלי שזה יעבוד מושלם, רפורמות אחרות שקשה להבין את המטרה של קידום הנושא הכלכלי.

חדשות הקשורות