חדשות

פיברגלס מחוזק פלסטיק מד תיבות לשמור על קשר עם אופטימיזציה כוחהרפורמה במערכת חשמל בינלאומיים בעשורים, שואפת לקדם את הרפורמה של כוח הדור תאימות ולהקטין את עלויות החשמל. הרפורמה במערכת חשמל לקדם את הכלכלה ציית, הוא הכרחי כדי להדריך אותך דרך המערכת. את התוכן הליבה שלה ממוטבת תזמון אסטרטגיה, נוצר דיוק מחיר הגדרה מנגנונים באינטרנט. אופטימיזציה של מדיניות תזמון, גם דרך רפורמות בשוק, הסתמכות על מנגנון השוק לפיתוח אינטרנט ניידים, היווצרות של מחירי מכירה פומבית זוגי הבנתי; או אחרי הרשת והמפוזר, מפעילי הרשת כוח לבנות פלטפורמת מכירה פומבית; ניתן גם מערכת כוח משולב אנכית, ולמצות את מדיניות תזמון. או, להתאים את המנגנון מוקד כוח, טופס מנגנון מחיר מדויק הוא תנאי הכרחי