חדשות

תיבות זכוכית סיבים מחוזק פלסטיק מטר, ברז כיבוי אש תיבת כמה הוא שהמרחק בטיחות צריך להיותפיברגלס מחוזק מד פלסטיק קופסאות ותיבות ברז כיבוי אש כמו המרחק בטיחות אינו אלא חוקים אש אסורה המים והחשמל עם עמדה אחידה... מחשש דולף מים גרמה לדליפת של... אז ככל האפשר מן הטווח 5 מ'. או כאב ראש לא מלאים אש